build your own website for free

PADDLEBOARD FEST
PASTVINY 2020

Pastvinská přehrada 12.9.2020

sledujte Facebook

Do startu zbývá

Mobirise

Kategorie
Open 10 km

závod v kategorii Open v délce 10 km s hromadným startem. Libovolný plovák délky do 14‘.

Mobirise

Kategorie
iSUP 10 km

závod v kategorii iSUP o délce 10 km s hromadným startem. Nafukovací plovák délky do 14‘.

Mobirise

Kategorie
Hobby 6 km

závod v kategorii Hobby o délce 6 km s hromadným startem. Libovolný plovák délky do 12‘.

Mobirise

Kategorie
Tým 6 km

závod v kategorii 4 členných týmů o délce 6 km s hromadným startem. Plovák max. délky 22‘.

Informace

Pořadatel

Hobby sport Pastviny z.s.

Datum konání

12. 9. 2020

Porada a výklad tratě v 11:00 hodin

Start ve 12:00 hodin

Místo konání

Vodní dílo Pastviny

Kemp Šlechtův palouk Pastviny (mapa)

Startovné

Platební údaje obdržíte po vyplnění přihlášky

do konce dubna 300,- Kč dospělý, 200,- Kč mládež   
do konce srpna 350,- Kč dospělý, 250,- Kč mládež
do 12. 9. 2020 400,- Kč dospělý, 300,- Kč mládež

Ředitel závodu

Oldřich Houdek

Tel.: 605 263 834 
Email: paddle.pastviny@gmail.com

Ubytování

Kemp Šlechtův palouk

Rezervujte zde https://www.atcslechtuvpalouk.cz/
Tel.: 724 147 317
Ubytování není zahrnuto v ceně.

Pravidla

KOMPLETNÍ PROPOZICE KE STAŽENÍ ZDE

Disciplíny

Disciplíny

kategorie Open 
trať o délce 10 km 
muži/ženy
libovolný plovák délky do 14‘ (427cm) dle technického předpisu ČFSUP

kategorie iSUP 
trať o délce 10 km
muži/ženy
libovolný nafukovací plovák délky do 14‘ (427cm)

kategorie Hobby
trať o délce 6 km
muži/ženy
délka boardu 12´včetně (366cm) dle technického předpisu ČFSUP1

kategorie TEAM 
trať o délce 6 km
4 osoby libovolného pohlaví
plovák max.22‘ (671 cm)

- všechny kategorie závodů jsou s hromadným startem

Věkové kategorie

Věkové kategorie

mládež - do 17 let 

muži/ženy - 18- 39 let 

master - nad 40 let

Přihláška

Přihláška

přihlásit se je možné

1. ELEKTRONICKY ZDE nebo

2. v místě konání, tj. kemp Šlechtův palouk Pastviny v pátek 13.9.2019 od 14:00 do 20:00 hodin. Sobotu 12. 9. 2020 od 07:00 do 09:30 hodin.

Vyplněním a odesláním/odevzdáním přihlašovacího formuláře dává každý účastník závodu Paddelboard fest Pastviny 2020 pořádaného Hobby sportem Pastviny z.s. (dále jen Pořadatel), souhlas se zpracováním a využitím svých osobních údajů pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence a zveřejnění výsledků závodu, a to včetně e-mailové adresy anebo telefonního čísla uvedeného v přihlašovacím formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR). Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly Pořadatelem použity i za účelem zasílání informací o dalších akcí pro veřejnost pořádaných Pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že získané osobní údaje nepředá třetím stranám. Každý účastník závodu dále dává vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře nebo podepsáním přihlašovacího formuláře v místě konání závodu Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Registrace, výklad tratě a start 

Registrace a výklad tratě

Registrace a výdej startovních setů
v místě konání, tj. kemp Šlechtův palouk Pastviny v sobotu
12. 9. 2020 od 07:00 do 10:30 hodin

Porada a výklad tratě
v 11:00 hodin v prostoru kempu Šlechtův palouk - povinné pro všechny závodníky

Start
- ve 12:00 hodin, hromadný, z vodní plochy
- závodníci mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce nebo pověřeného trenéra
- doporučený nejmladší věk závodníka je 15 let
- každý závodí dle svých fyzických a mentálních schopností, předpokladem je zdraví, vůle závodit, podržet tým a schopnost nezkazit zábavu z pohybu

Vyhlášení výsledků a ceny

 Vyhlášení výsledků a ceny

Vyhlášení výsledků
po skončení soutěže, v prostoru areálu soutěže

Ceny
- v každé kategorii první tři obdrží ceny
- ostatní si bezpochyby odnesou plno zážitků a pocit, že do toho dali vše a nevzdali

Sportovní předpis ČFSUP

Sportovní předpis ČFSUP

- závodník je počínaje odstartováním závodu povinen pádlovat vestoje
- závodník může v průběhu závodu odpočívat na plováku vkleče, vsedě, v těchto polohách je povoleno provedení maximálně 5 záběrů za účelem dosažení stability a opětovné polohy vestoje. Každé jednotlivé porušení tohoto pravidla bude penalizováno, s výjimkou případu, kdy je toto nutné z bezpečnostních důvodů, odvrácení rizika zranění nebo materiální škody
- úmyslný dotyk závodníka nebo jeho vybavení pádlem, úmyslné narážení do ostatních závodníků nebo jejich plováků vlastním plovákem nebo vědomé srážení závodníků vlastním tělem není dovoleno a je považováno za nesportovní chování
- v okamžiku startu nesmí závodník tělem ani žádnou částí svého plováku a vybavení přesahovat stanovenou startovní linii
- závodník smí k dosažení cíle použít výhradně pádlování a působení vln a větru. Přijetí jakékoliv vnější pomoci, draftování za plavidlem neúčastnícího se závodu, použití plachet nebo oblečení designovaného k zachycení větru, nebo jakéhokoliv zařízení zvyšujícího rychlost plováku je zakázáno
- dokončením závodu je protnutí cílové linie (ve výši ramen) závodníkem v přirozené poloze vestoje s pádlem v ruce
- vlny vytvářené čluny, loděmi a jinými plavidly jsou považovány za přirozené přírodní podmínky, není-li jejich vznik iniciován/organizován závodníkem za účelem získání nefér výhody
- za nesportovní chování je závodník penalizován časovým trestem nebo vyloučen ze závodu
DRAFTOVÁNÍ - draftování je definováno jako jízda v závěsu = do 3 metrů za zádí plováku soupeře, nebo na boční vlně = ve boční vzdálenosti do 2 metrů vedle plováku soupeře
- draftování je povoleno pouze za závodníkem stejného pohlaví
- závodníkovi je umožněna jízda v závěsu při předjíždění – po dobu maximálně jedné minuty, během které je závodník povinen vyvíjet úsilí k předjetí
- během prvních 500 metrů po startu závodu je dán závodníkům prostor pro zaujetí závodní pozice a zákaz draftování se neaplikuje 

Diskvalifikace

Diskvalifikace

každý závodník/tým může být rozhodčím diskvalifikován za:

- neprojetí celé tratě
- zkrácení tratě
- ztrátu startovacího čísla, čipu
- porušení pravidel soutěže jiným závažným způsobem, např. dopustí-li se nesportovního jednání apod.

Sponzoři